www.agiosdimitriostv.gr
Cb40dafdb959c07afdf0d598a9d8429f L
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΝΕΑ

Θέσεις εργασίας στο Δήμο Αγίου Δημητρίου για 8 μήνες με νέα προκήρυξη του ΑΣΕΠ

Κοινοποίηση

Θέσεις εργασίας στο Δήμο Αγίου Δημητρίου για 8 μήνες με νέα προκήρυξη του ΑΣΕΠ. Όλη η προκήρυξη εδώ

ΑΣΕΠ: Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών (με την παροχή υπηρεσιών έναντι λοιπών αντικαταβολών), του Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής, που εδρεύει στον Άγιο Δημήτριο, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα

4 ΥΕ Εργατών Νεκροταφείου 8 μηνες

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αγίου Δημητρίου, Αγίου Δημητρίου 55, Τ.Κ. 173 43, Άγιος Δημήτριος Αττικής, υπόψη κ. Ζουπάνου Σπύρου (τηλ.: 213 2007 753).
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του
δημοτικού καταστήματος του Δήμου Αγίου Δημητρίου, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα
(δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες -> Έντυπα –
Διαδικασίες -> Διαγωνισμών Φορέων -> Ορ. Χρόνου ΣΟΧ γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι -> Ανεξάρτητες και άλλες
αρχές -> ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες -> Έντυπα – Διαδικασίες -> Διαγωνισμών Φορέων -> Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ

Απάντηση του Αντιδημάρχου Οικονομικών κ. Μπάντου για το κόστος του γάλακτος

omada dktio

Πλήθος δράσεων για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος στο δήμο Αγίου Δημητρίου

omada dktio

Όλα έτοιμα για την 41η Ειρηνοδρομία και τα Παναγούλεια – Πραγματοποιήθηκε η 2η Συνέντευξη Τύπου

omada dktio